Liberia National Transport System: - Geskiedenis

Liberia National Transport System: - Geskiedenis

Lughawens:
29 (2013)

Lughawens - met geplaveide aanloopbane:
totaal: 2
oor 3.047 m: 1
1.524 tot 2.437 m: 1 (2017)
Lughawens - met aanloopbane:
totaal: 27
1,524 tot 2,437 m: 5
914 tot 1 523 m: 8
onder 914 m: 14 (2013)
Pypleidings:
olie 4 km (2013)
Spoorweë:
totaal: 429 km
standaard meter: 345 km 1.435-m meter
smalspoor: 84 km 1,067 meter meter
let wel: die meeste dele van die spoorweë is onbruikbaar weens skade wat tydens die burgeroorloë van 1980 tot 2003 opgedoen is, maar baie word herbou (2008)
landvergelyking met die wêreld: 119
Paaie:
totaal: 10 600 km
geplavei: 657 km
onverharde: 9 943 km (2000)
landvergelyking met die wêreld: 134
Merchant mariene:
totaal: 3,296
volgens tipe: grootmaatskip 984, houerskip 892, algemene vrag 120, olietenkskip 750, ander 550 (2017)
landvergelyking met die wêreld: 7
Hawens en terminale:
belangrikste hawe (s): Buchanan, Monrovia


Oorsig

Liberië, een van die lande wat die swaarste deur Ebola getref is, was besig om te herstel van 'n gesondheidskrisis wat duisende lewens geëis en die ekonomie verwoes het toe die COVID-19-pandemie begin het. Ondanks sy oorvloedige natuurlike rykdom en gunstige geografiese ligging, is Liberië een van die armste lande ter wêreld.

Terwyl arm huishoudings sterk in landelike gebiede gekonsentreer is, bied stedelike armoede ook 'n groot uitdaging. In 2016 kon meer as 2,2 miljoen Liberiërs nie in hul basiese voedselbehoeftes voorsien nie, waarvan byna 1,5 miljoen (68%) in landelike gebiede woon, was 1,6 miljoen onder die voedselarmoede-grens, en 670 000 het in uiterste armoede geleef. Streeks- en stedelike-plattelandse verskille in armoede het toegeneem ná die Ebola-krisis en die ineenstorting van wêreldwye kommoditeitspryse. T

Die land is ryk aan natuurlike hulpbronne wat ystererts, diamante, goud, vrugbare grond, vissery en bosbou insluit. Die ekonomiese potensiaal van hierdie bates bly grootliks onbenut.

Die vreedsame oorhandiging van mag in Januarie 2018 van een demokraties verkose administrasie na 'n ander is 'n keerpunt in die geskiedenis van Liberië en bied 'n geleentheid om sy ontwikkelingsproses te herleef. Die administrasie van president George M. Weah het die halfpadmerk van sy ampstermyn van ses jaar bereik. Die volgende presidensiële en wetgewende verkiesings vind in 2023 plaas.

Alle politieke akteurs maak hulself nou gereed vir die middeltermynverkiesing van die senatorium wat op 8 Desember 2020 sal plaasvind. Die ampstermyn van 15 uit 30 senatore sal verstryk en diegene wat herverkiesing soek, moet die kiesers in die gesig staar. Die politieke veld sal na verwagting oorvol wees vir hierdie verkiesings, want dit kan dien as 'n lakmoes toets op die 2023 peilings. Tydens die verkiesings in Desember vind 'n nasionale referendum plaas om die ampstermyn van die president en lede van die Huis van Verteenwoordigers van 6 tot 5 jaar en senatore van 9 tot 7 jaar te verminder. Dubbele burgerskap vir diaspora-gebaseerde Liberiërs is ook ingesluit.

Die ekonomie van Liberië, wat reeds 'n uitdagende binnelandse en eksterne omgewing verduur, staar nou die COVID-19-pandemie in die gesig. Die ekonomie het in 2019 met 2,3% gekrimp as gevolg van swak verbruik en uitset. Hoë inflasie, met 27%, het koopkrag en gevolglik welsyn onderbreek. Die groeiende COVID-19-pandemie hou 'n groot bedreiging vir die ekonomie in. Onder die basisscenario word verwag dat die reële BBP in 2020 met 2,6% sal krimp weens die gevolge van COVID-19 op produksie in verskeie sektore, veral dienste en vervaardiging, wat 'n kombinasie van voorsorggedragsveranderinge en openbare beleid weerspieël van die siekte.

Die regering se fiskale posisie het in FY2019 aansienlik versleg. Die fiskale tekort het toegeneem van 4,8% van die BBP in 2018 tot 6,1% in die boekjaar 2019, terwyl die primêre tekort van 4,2% van die BBP tot 5,4% gestyg het. Inkomste voldoen nie aan die verwagtinge in alle groot kategorieë nie, maar die tekort aan eksterne toelaes en belastinginkomste was veral skerp. Openbare uitgawes het in nominale terme met ongeveer 8 % gestyg, oftewel ongeveer 4 % ouderdomspunte van die BBP. Liberië se totale staatskuldvoorraad het 52,4% van die BBP bereik. In die boekjaar 2020 sal die fiskale tekort na verwagting op die boekjaar 2019 bly (6.1 % van die BBP) danksy die groot toename in skenkerfinansiering.

Die tekort op die lopende rekening van Liberië het tot 22,1% van die BBP in 2019 verlaag van 23,5% in 2018. Die buitelandse posisie van die land sal na verwagting op mediumtermyn verbeter, ondanks laer pryse vir al sy groot uitvoerprodukte behalwe goud. Intussen word verwag dat die tekort op die lopende rekening sal toeneem van 22,1% van die BBP in 2019 tot 22,7% in 2020 voordat dit tot 20,7% van die BBP teen 2022 verlaag, ondanks 'n paar verbeterings in die handelsbalans. Die tekort op die lopende rekening word gefinansier deur die netto gebruik van IMF-krediet en kapitaalinvloei na die landbou-, mynbou- en infrastruktuursektor namate die COVID-19-pandemie bedaar.

Op mediumtermyn word 'n skerp herstel in 2021 verwag, ondersteun deur pogings om die uitbraak te beperk en strukturele hervormings wat bedoel is om beperkings op produktiwiteitsgroei te verlig en herstel in verskillende sektore te verbeter. Die groei sal na verwagting in die loop van 2021-22 gemiddeld tot 4,1% herstel. 'N Langdurige pandemie, gekenmerk deur verslegtende globale toestande (insluitend wêreldwye aanbod, vraag en handelsvoorwaardeskokke), tesame met kwesbaarhede in die finansiële sektor en onvoldoende vordering met strukturele hervormings, kan die ekonomiese aktiwiteit verder ontwrig en tot skerper inkrimping in 2020 lei. , gevolg deur stadiger herstel in 2021.

Wêreldbankgroep (WBG) Betrokkenheid

Die World Bank Group Country Partnership Framework (CPF) vir Liberië lei die vennootskap tussen die Bank en Liberië oor die tydperk FY19-FY24. Die GPF fokus op menslike ontwikkeling en ontasbare kapitaal, terwyl die balans behou word met beleggings in infrastruktuur om die suksesse van die vorige landvennootskapstrategie (CPS) te konsolideer en die impak van die WBG -program te versterk wat daarop gemik is om mensekapitaal op te bou en die ontwikkeling van die private sektor te bevorder.

Die GPF lê veral klem op die versterking van instellings en die skep van 'n bemagtigende omgewing vir inklusiewe en volhoubare groei deur deursigtigheid en aanspreeklikheid in die openbare sektor, ondersteuning vir kommersiële landbou en die ontwikkeling van mikro-, klein en medium ondernemings. Die GPF ondersteun infrastruktuurbeleggings om meer billike landwye ontwikkeling te bevorder om toegang tot basiese dienste te verbeter en sal ten nouste in lyn bly met Liberia se PAPD.

Die WBG -portefeulje in Liberië

Die aktiewe portefeulje van die Wêreldbank in Liberië bestaan ​​tans uit 23 projekte, gefinansier uit verskeie bronne, insluitend IDA (National & amp Regional) en sektorspesifieke/tematiese trustfondse. Die waarde van die portefeulje, insluitend alle finansieringsbronne, is naby $ 1,25 miljard ($ 1,185,6 miljoen), waarvan 80% ($ 943,5 miljoen) bestaan ​​uit IDA -hulpbronne (National & amp Regional). Bydraes van ontwikkelingsvennote tot aktiewe projekte deur middel van enkel- en multi-donateursfondse beloop byna $ 242,1 miljoen. Kumulatief is byna 60% van die portefeulje hoofsaaklik uitbetaal vir die ondersteuning van belangrike infrastruktuursektore (paaie en energie), versterking van gesondheidstelsels en toesig oor siektes (Ebola), landbou, jeugontwikkeling, afvalbestuur en watervoorsiening. In Maart 2020, in reaksie op die COVID-19-pandemie, het die gesondheidspan 'n ondersteuningspakket ter waarde van $ 17 miljoen opgestel om die regering te ondersteun op alle terreine van paraatheid en reaksie, insluitend die verskaffing van kritieke mediese voorrade, laboratoriumgereedheid, gevallebestuur en gemeenskap verlowing.

International Finance Corporation (IFC) in Liberië

IFC Liberia is gefokus op die bereiking van die ontwikkeling van die private sektor deur middel van belangrike beleggings- en adviesinisiatiewe. Vanaf 2019 bestaan ​​IFC -belegging in Liberië uit: (i) $ 18 miljoen finansiering in vier Liberia -banke se kredietlyne en Global Trade -fasiliteit (ii) $ 7 miljoen aan landboufinansiering in die rubber- en kakaosektore (iii) $ 9 miljoen (uit $ 18,5) miljoen) saadbelegging in West Africa Venture Fund (WAVF) vir private -ekwiteitsbelegging aan klein en medium ondernemings (KMO's). In Desember 2018 onderteken IFC 'n skenkerooreenkoms van $ 6 miljoen vir 4 jaar met SIDA (Swedish International Development Corporation Agency) vir IFC om tien belangrike adviesprogramme in die belangrikste sektore te implementeer. Met hierdie adviesverpligtinge sal IFC saam met die Wêreldbank, die regering van Liberië en die private sektor werk om die besigheidsklimaat te verbeter en belangrike beleggingsgeleenthede in die land te ontsluit.

IFC se teenwoordigheid op die grond sedert Junie 2007 het dit in staat gestel om aktiwiteite op te skaal met besprekings wat voortduur oor 'n aantal moontlike beleggings in landbou-, krag- en finansiële dienste. Die IFC Liberia -adviesprogram (ondersteun deur SIDA) fokus op 4 sleutelareas wat van 2019 - 2022 geïmplementeer moet word: i) ontwikkeling van die waardeketting van die landbou, ii) handelsfasilitering, iii) die verbetering van toegang tot finansiering, en iv) hervorming van die sakeklimaat. IFC se beleggingsportefeulje is uiteenlopend oor sektore, maar fokus op landbou- en finansiële dienstesektore, wat lewensvatbare en volhoubare beleggings- en werkgeleenthede bied.

Onder die Energie sektor, in die noordelike deel van Monrovia en langs twee belangrike ekonomiese korridors, brei die Bank elektrisiteit uit na ongeveer 48 gemeenskappe en dorpe (insluitend 3 hoofstede buite Monrovia) en verbind 46 500 huishoudings en 450 kommersiële kliënte. Tot op hede is 24 200 kliënte verbind. Die Bank het ook die uitbreiding en rehabilitasie van die transmissie- en verspreidingsnetwerk vooropgestel. Behalwe Monrovia het 51,100 mense in afgeleë landelike gebiede baat gevind by losstaande sonstelsels, waaronder lanterns en sonkragstelsels. Die Bank ondersteun die optimaliseringsstudie vir kragontwikkeling in Liberië wat die prioriteitsbeleggingsprojek vir kragopwekking in Liberië geïdentifiseer het, insluitend prioriteit waterkragprojekte op die St. Paul- en Via -riviere, sowel as produksie, berging en transmissie. Boonop sou die Ivoorkus, Liberië, Sierra Leone en Guinee (CLSG) streeksverbindingslyn: (i) die aanbod van koste-effektiewe elektrisiteit verhoog om die plaaslike opwekking te versterk, veral gedurende die droë seisoen (ii) elektrifisering uit te brei na afgeleë gebiede langs die lyn en (iv) oop toegang tot groter markte nasionaal en regionaal.

Ter ondersteuning van die Gesondheid sektor, het die Bank verskeie komponente van die versterking van die gesondheidstelsel in die land gefinansier. Dit sluit in die bou van kritieke infrastruktuur en kapasiteitsopbou van gesondheidswerkers. In infrastruktuur, 'n nuwe hospitaal, is die Redemption -hospitaal in aanbou en sal dit die grootste verwysingsentrum vir moeder- en kindergesondheidsorg in die land wees. Daarbenewens het die Bank ook die bou van drie geïntegreerde eenhede vir behandeling van ernstige infeksies gefinansier in 3 groot hospitale (Redemption, Phebe en Tellewoyan) wat die ergste geraak is deur EVD 82 personeelbehuise in 7 provinsies, 24 triages in 15 provinsies en 2 studentehuisies. vir 96 studente, insluitend 2 klaskamergeboue en 'n mini-laboratorium vir voorgraadse mediese studente. Gesondheidsverskaffers het opleiding gebied, waaronder 45 nagraadse studente in medisyne, kindergeneeskunde, verloskunde en chirurgie, en 996 verskaffers van geestesgesondheidsorg (die eerste keer in die land). 'N Prestasiegebaseerde finansieringsmodel is op sekondêre en primêre vlak van sorg aangeneem en geïmplementeer in 8 hospitale en in 3 provinsies. Tydens en na Ebola was die siektebewaking 'n belangrike prioriteit onder die Wêreldbank -program.

Vir jeugdiens, vanaf 2017 die jeuggeleentheidsprojek het 'n algehele 12,920 jeug ingeskryf, waarvan 50 % vroue is. 10 120 van hierdie begunstigdes woon in moeilik bereikbare gemeenskappe op die platteland van Liberië en het ondersteuning ontvang deur die komponent Community Livelihoods and Agriculture Support van die projek. Met die ondersteuning wat aangebied word, het begunstigdes van hierdie komponent meer as 8 000 hektaar landbougrond met 'n verskeidenheid voedselgewasse verbou en sodoende bygedra tot verhoogde voedselsekerheid in baie dele van Liberië. Die projek het ook ondersteuning gebied aan 2,286 jongmense wat in stedelike gebiede in die Montserrdo County (Greater Monrovia) woon, met opleiding- en besigheidsbegunstigingstoelae wat hulle gehelp het om 361 klein ondernemings te stig en te bedryf. Nog 515 jongmense (tussen 15 en 17 jaar oud) wat ook in die Montserrado County woon, het opleiding in gereedheid ontvang om hulle voor te berei op die arbeidsmark.

Die Wêreldbank neem aktief deel aan die Consultative Partners Group (CPG), 'n koördinerende liggaam in die land wat deur hoofde van agentskappe gevorm word. Die CPG is 'n forum vir belangrike ontwikkelingsuitdagings in die land, waardeur finansiering gekoördineer word met die doel om die impak op die ontwikkeling te verhoog. Boonop het die Liberia -landprogram aansienlike bydraes van ontwikkelingsvennote ontvang. Die Liberia Reconstruction Trust Fund is gefinansier deur Duitsland (KfW), die Verenigde Koninkryk (DFID), die Europese Unie, Swede (Sida), Irish Aid en Noorweë ter ondersteuning van: vervoer, energie en afvalbestuur. Wat bestuur en menslike ontwikkeling betref, is ons belangrikste vennote die United States Agency for International Development (USAID), die African Development Bank (AfDB), die Europese Unie en Sida. Op die gebied van gesondheid en opvoeding het groot trustfondse, soos die Global Financing Facility (GFF), die Global Environment Facility (GEF) en die Global Partnership for Education (GPE), saadfinansiering verskaf vir kernwerk in hierdie sektore. Ook op gesondheidsgebied lei die GFF die dialoog (en belê gesamentlike missies) met ontwikkelingsvennote wat toegewy is aan die land se beleggingsgeval vir moeder-, kinder- en adolessente gesondheid (USAID, Global Fund, United Nations Children's Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO) ), die Verenigde Nasies se Bevolkingsfonds (UNFPA), die Japanse regering, The Vaccine Alliance (GAVI), die Duitse federale ministerie van ekonomiese samewerking en ontwikkeling (BMZ), International Planned Parenthood Federation en Last Mile Health). In produktiewe sektore was Noorweë die enigste finansierder van die Wêreldbank-program, en in die landbou kan 'n noue vennootskap met die International Fund for Agricultural Development (IFAD) die onlangs goedgekeurde STAR-P IDA-program verdubbel.


Liberië

Liberië is 'n land in Wes -Afrika. Saam met Ethiopië was dit een van die enigste twee lande wat onafhanklikheid behou het tydens die Scramble for Africa.

Noord -Liberië
Die gebied tussen die St Paul -rivier en die grense met Guinee en Sierra Leone
Sentraal Liberië (Monrovia, Paynesville, Buchanan)
Die hoofstad Monrovia en die belangrikste bevolkingsentrum
Suid -Liberië (Greenville, Harper, Sapo Nasionale Park)
Pragtige Atlantiese strande en die land se enigste nasionale park
 • 6.3105555555556 -10.804722222222 1Monrovia - Die hoofstad, en die grootste stad van Liberië met 'n bevolking van ongeveer een miljoen.
 • 6.75 -11.366666666667 2Robertsport - Kusdorp met uitstekende branderplankrygeleenthede, 'n gemaklike vakansie -lodge en 'n kampterrein aan die strand.
 • Greenville
 • 4.3666666666667 -7.7166666666667 3Harper - Harper is in die suidooste van die land geleë, die voormalige hoofstad van Maryland. Dit is bekend vir sy pragtige strande en strandhuise. Nou is hierdie huise vervalle, maar dit is steeds moontlik om 'n idee te kry van die glorie van die verlede.
 • 6.28333333 -10.71666667 4Paynesville - 'n Goeie plek om BASE te spring
 • 5.47638889 -8.55083333 1Sapo Nasionale Park - Liberië se enigste nasionale park.
 • Blue Lake - 72 kilometer wes van Monrovia, die hoofstad van Liberië, kom 'n natuurlike wonder. -is 'n klein eiland tussen die sentrum van Monrovia en die Freeport. Dit lê aan die monding van die Mesurado -rivier waar vroeë intrekkers in Liberië die eerste keer tussen 1820 en 1822 gevestig het. -Is in Grand Cape Mount County geleë en is 'n soutwatermeer met 'n oop verbinding met die Atlantiese Oseaan. -Bernard's Beach, CeCe Beach, ELWA Beach, Kendejah Beach, Kenema Beach, Thinkers Village Beach.
Kapitaal Monrovia
Geldeenheid Liberiaanse dollar (LRD)
Amerikaanse dollar (USD)
Bevolking 4,7 miljoen (2017)
Elektrisiteit 120 volt / 55 ± 5 hertz en 220 volt / 55 ± 5 hertz (NEMA 1-15, NEMA 5-15, Europlug, Type E, Schuko)
Landelike kode +231
Tydsone UTC ± 00: 00
Noodgevalle 911, 114 (brandweer)
Rykant reg
wysig op Wikidata

Liberië is 'n land met historiese bande met die Verenigde State sedert dit gestig is deur vrygemaakte swart slawe voor die Underground Railroad, Amerikaanse burgeroorlog -era van die negentiende eeu. Die hoofstad, Monrovia, is vernoem na James Monroe. Liberië se vlag lyk baie soos die Amerikaanse vlag, wat die historiese bande tussen die twee lande weerspieël.

Geskiedenis Redigeer

Antropologiese navorsing toon dat die streek Liberië ten minste so vroeg as die 12de eeu bewoon is, miskien vroeër. Tussen 1461 en die laat 17de eeu het Portugese, Nederlandse en Britse handelaars kontakte en handelsposte in Liberië gehad. Die Portugese het die gebied Costa da Pimenta genoem, later vertaal as Grain Coast, vanweë die oorvloed korrels melegueta -peper.

In 1822 het die American Colonization Society, wat die primêre middel was om voormalige Karibiese slawe terug te keer na groter vryheid in Afrika, Liberië gevestig as 'n bestemming vir diegene wat voorheen slawe was. Hierdie beweging van swart mense deur die ACS het landwyd breë steun onder wit mense in Amerika gehad. Terwyl die slawerny -instelling in Amerika gegroei het en byna vier miljoen slawe teen die middel van die 1800's bereik het, het 'n groeiende bevolking in die VSA verkies om ook na Liberië te emigreer. Afro-Amerikaners migreer geleidelik na die kolonie en staan ​​bekend as Americo-Liberians, van wie baie hedendaagse Liberiërs hul afkoms spoor. Op 26 Julie 1847 verklaar Amerikaans-Liberiese setlaars onafhanklikheid van die Republiek Liberië.

Liberië behou sy onafhanklikheid tydens die Scramble for Africa, maar verloor sy aanspraak op uitgebreide gebiede wat deur Brittanje en Frankryk geannekseer is. Ekonomiese ontwikkeling word belemmer deur die agteruitgang van markte vir Liberiese goedere aan die einde van die 19de eeu en deur die skuld op 'n reeks lenings, waarvan betalings die ekonomie gedreig het.

Op 12 April 1980 is 'n suksesvolle militêre staatsgreep uitgevoer deur 'n groep onderoffisiere onder leiding van meersersant Samuel Kanyon Doe. Die soldate was 'n mengsel van die verskillende inheemse etniese groepe wat aanspraak gemaak het op marginalisering deur die minderhede in Amerika. Aan die einde van 1989 het die Eerste Liberiese Burgeroorlog begin en die land was in 'n oorlogstoestand in verskillende grade tot 2003. Liberië herstel van 'n verwoestende burgeroorlog wat geëindig het met 'n skietstilstand in Augustus 2003. 'n Uitbraak van Ebola, wyd berig in 2014, het nou geëindig.

Terwyl die land nou besig is om te herstel, het dit nog nie die nodige infrastruktuur herontwikkel om 'n groot toename in toerisme te onderhou nie, met min vir die gemiddelde besoeker buite Monrovia. Dorpe soos Buchanan en Ganta, ens., Is weinig meer as 'n versameling kothuise sonder ordentlike hotelle of kos. Monrovia is oor die algemeen rustiger as die meer verre gebiede, hoewel die situasie landwyd verbeter met die teenwoordigheid van VN-vredesmagte. Vrees moet jou nie keer om jou besoek te geniet nie, maar wees versigtig. Reis buite Monrovia is baie moeilik en nie op jou eie raadsaam nie.

Klimaatsverandering

Die ekwatoriale klimaat is die hele jaar deur warm met reënval van Mei tot Oktober, met 'n kort tussenpose middel Julie tot Augustus. Gedurende die wintermaande van November tot Maart waai droë stofbelaaide harmattanwinde die binneland in, wat baie probleme vir inwoners veroorsaak.

Mense Redigeer

Liberië het amptelik 16 etniese groepe uit die land se bevolking Kpelle, die grootste groep, Bassa, Gio, Kru, Grebo, Mandingo, Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissa, Vai en Bella.

Amerikaans-Liberiërs is die afstammelinge van vrygebore en voorheen verslaafde Afro-Amerikaners.

Visa Edit

'N Uitnodigingsbrief en 'n geelkoors -inentingsertifikaat is nodig om aansoek te doen vir 'n Liberiaanse visum. Vir Amerikaanse burgers kos 'n visum van 3 maande $ 131 vir alle ander US $ 100. Een, twee en drie jaar meervoudige toegangsvisums is ook beskikbaar. Die ambassade in Conakry is uit die stad verskuif na die stad Kipe. By die Freetown ambassade diens is die volgende dag en geen moeite. Hulle sal die duur van u verblyf in u paspoort stempel as u oor die land reis, dus moenie te min dae gee as u dit vra nie, anders moet u na die immigrasiekantoor in Broadstraat in Monrovia gaan om u visum vir $ 20 te verleng (alhoewel hulle sal waarskynlik meer vra).

Alle buitelanders moet hul visum binne 30 dae na aankoms by die immigrasiekantoor in Broadstraat verleng, ongeag die geldigheid van die visum.

Vanaf 2018 Maart is dit maklik om 'n Liberiaanse visum by die Londense ambassade aan te vra. Geen uitnodigingsbrief word vereis nie. Vereistes is inentingsboek vir geelkoors, 2 foto's van paspoortgrootte, 'n ondertekende en ingevulde aansoekvorm en betaling in die vorm van 'n Britse posorder wat aan die ambassade van Liberië betaalbaar is. Die ambassade aanvaar paspoorte wat per pos afgelewer word en stuur u paspoort terug as u 'n voorafbetaalde koevert bygevoeg het. As u 'n paspoort by die ambassade plaas, sal hulle dit waarskynlik binne enkele dae na ontvangs terugstuur. Vir meer inligting, besoek die ambassade se webwerf of skakel 0207 388 5489.

Met die vliegtuig Edit

Die land se enigste internasionale lughawe is Roberts Internasionale Lughawe (ROB IATA ) (word dikwels genoem Roberts Internasionale Lughawe of RIA), ongeveer 60 km van die middestad van Monrovia by Robertsfield. Die reis van die lughawe na die stad was eens berug. Vandag het die situasie aansienlik verbeter met die herstel van vrede en orde. Die pad is nou ten volle beskerm deur UNMIL en veilig.

Ethiopia Airlines het vlugte vanaf Addis Abeba. Royal Air Maroc van Casablanca en Freetown. Brussels Airlines van Brussel en Freetown KLM van Amsterdam en Freetown. Kenyan Airways van Nairobi en Accra. Air Cote d'Ivoire van Abidjan. Arik Air van Freetown en Lagos.

Met helikopter Edit

Verreweg die beste manier om te reis, maar helikoptervlugte is beperk tot VN -personeel. Swak weer in die reënseisoen dwing helikopters dikwels om terug te keer, veral uit Voinjama.

Met die trein Edit

Daar is geen werklike treindiens nie. Een baan, wat aan 'n myn behoort het, is vir toeriste oopgemaak. Dit reis na die Bong-myne, 'n massiewe, afgedankte erts- en verwerkingsaanleg wat eenmaal Duits was.

Met die motor Edit

Die paaie wat Roberts -lughawe verbind met Monrovia en van Monrovia na die Sierra Leone -grens by Bo (Waterside) is geplavei en in 'n uitstekende toestand vanaf Februarie 2010. Die padtoestande in sommige ander gebiede is swak, so 'n 4x4 kan nodig wees om te reis. Gedurende die reënseisoen word die reistye aansienlik verhoog. Verkeer deur Monrovia kan stadig wees as gevolg van talle knelpunte in die verkeer en beskadigde dele van die pad. Gas word in Amerikaanse liter verkoop, nie in liter nie. Die meeste afstande en spoedbeperkings word in myl per uur aangedui.

Met die bus Edit

Daar is geen langafstandbusse vir toeriste nie. 'N Paar busse vir openbare reise kan onder die leiding van die National Transit Authority (NTA) gebruik word met hul hoofterminal in die voorstad Gardnerville. 'N Vervoer tussen stede word uitgevoer na stede soos: Buchanan, Gbarnga, Tubmanburg, Kakata en Robertsport met planne om na stede soos Zwedru, Ganta en Bopolu uit te brei. Toeriste -afrigters word gereël vir geoktrooieerde snelweë. Die NTA kruis Monrovia deur vervoer na voorstede en die middestad te bied. Privaat busse bedien ook die voorstede en die sentrale sakegebied, insluitend: Hagedisbedryf en individuele vervoer. Wees versigtig hoe u op busse klim en vermy u om aan boord te klim, want diewe, plaaslik 'skelm' genoem, trek voordeel uit diefstal. Staan in die ry by bushaltes en ampsterminale. Busse is ook oorlaai met passasiers, so bring 'n waaier saam of sit naby 'n venster.

Met die taxi Edit

Die beste manier om in Monrovia te kom. Die meeste Monrovia-taxi's op straat sal verskeie passasiers onderweg oplaai, en dit is dus dikwels stampvol. Vra mense wat u vertrou as hulle weet van 'n betroubare taxibestuurder om te kontak, aangesien dit moontlik is om in 'n taxi beroof te word. As u dit nie kan vind nie, oorweeg dit om 'n taxi na u bestemming te huur vir u eie gebruik.

Langafstand gedeelde taxi's vertrek vanaf 'Douala Station' in 'n noordelike voorstad van Monrovia vir bestemmings regoor die land. Dit is tipies ouer geel Nissan -stasiewaens wat vertrek as 10 passasiers kaartjies gekoop het. Tariewe vir gedeelde taxi's is redelik.

Alternatiewelik kan 'n "charter" -taxi gereël word vir individuele reise teen 'n baie hoër prys.

Met die boot Edit

U kan van 'n boot van die St. Paul -rivier na Robertport klim, ander bestemmings sal binnekort beskikbaar gestel word.

Liberië is 'n veeltalige land waar meer as dertig tale gepraat word. Die amptelike taal is Engels, met Kreyol - 'n Engelse pidgin -taal - wat dien as die lingua franca in die binneland van Liberië. Die meeste Liberiërs praat Engels, maar veral as u na meer afgeleë gebiede reis, sal 'n plaaslike gids nuttig wees.

 • 'Blo Degbo' Menslike gesigrock in Paynesville, naby Monrovia (let op: dit is nie 'n ontwikkelde toeristebestemming nie, dus maak seker dat dit 'n veilige plek is om te besoek)
 • Reënwoude word gewoonlik in afgeleë gebiede aangetref, die meeste is uniek en het baie aantreklike kenmerke, maar aan die ander kant is sommige gevaarlik as gevolg van hul wild.

Daar is baie strande rondom Monrovia. Uit na die lughawe na ELWA -aansluiting is ELWA -strand. In 'n kompleks is daar 'n veilige swemarea, 'n skoon strand en baie gesinne in die naweke, maar sonder geriewe. Verder is Thinkers (uitgespreek Tinkers) met 'n eet- en drinkdiens, hoewel die golwe hier effens onstuimig is en dit nie veilig is om te ver op of af te stap nie. CE CE strand andersom, oor die brug na Hotel Africa, is baie goed ingerig met palm sambrele, drankies en 'n buffet, en 'n goed beskermde swemarea.

Vir 'n interessante daguitstappie bied Robertsport 'n blik op die kulturele geskiedenis van Liberië sowel as skoon, pragtige strande. 'N Groep Suid-Afrikaners het 'n tentkamp opgerig vir diegene wat op die strand wil oornag. Pasop vir die sterk getye.

Die stad Buchanan, 'n paar uur se ry vanaf Monrovia, bied ook verhewe strande en 'n verskeidenheid restaurante en gastehuise.

Dompel jouself in die plaaslike kultuur. Liberië het 'n florerende musiektoneel, bekend as hip co, wat hip hop met volksmond Liberiaanse Engels meng. Kunstenaars soos Takun J, Santos, Mr. Smith, Soul Smiter en Nasseman is gewild. In die droë seisoen word veral gereeld konserte gehou op plekke regoor die land.

Liberië het ook verskeie nagklubs. Terwyl plekke soos Deja Vu vir 'n grootliks uitgewone skare voorsiening maak, verken plekke wat meer gewild is onder die plaaslike bevolking. 146 in Carey Street bevat Liberiaanse musiek, vryslag -sessies en lewendige optredes van die gewildste musikante van Liberië.

Geld wysig

Wisselkoerse vir Liberiaanse dollar

Wisselkoerse wissel. Huidige koerse vir hierdie en ander geldeenhede is beskikbaar by XE.com

Die geldeenheid van die land is die Liberiese dollar, aangedui deur die simbool "$"of"L $"(ISO -geldeenheidskode: LRD). Dit is verdeel in 100 sent.

Bankwese Redigeer

Daar is beperkte maniere om kredietkaarte te gebruik. Bring Amerikaanse dollars kontant saam (die meeste transaksies by Westerse ondernemings word in Amerikaanse dollars gedoen) of dra geld oor via Moneygram of Western Union. Ecobank in Randallstraat word deur baie buitelanders gebruik. As iemand u Liberiese dollars in ruil gee, aanvaar dit, want dit sal handig wees om 'n bietjie byderhand te hê vir baie klein aankope, maar as u eers 'n bietjie het, moet u dollars terugkry (behalwe as u verandering minder as 'n dollar is, hulle gebruik die plaaslike geldeenheid in plaas van munte).

Almal Ecobank OTM'e in Liberië neem Mastercard/Visa kaart vir kontantonttrekking.

Liberië kan baie duur of baie goedkoop wees vir 'n toeris, afhangende van watter geriewe u wil hê.

Inkopies wysig

Liberië is bekend vir sy pragtige maskers. Maskers word verkoop rondom hotelle en VN -sentrums. Na onderhandeling kos dit ongeveer $ 25 (afhangende van die grootte, ens.)

Daar is 'n pragtige gedrukte stof in Liberië. Dit word in lapas (gewoonlik 2) verkoop, een lapa is 2 meter. 3 lapas van die beste kwaliteit, regte was, kos ongeveer $ 15. Daar is 'n reeks moderne en tegnologiese supermarkte of winkelsentrums: die Abi Jaoudi, Xclusive -supermark in die middestad, die ERA Mall, Stop n Shop, Payless Center en die Sinkor Xclusive, alles in die Sinkor -voorstad, en die Save Way -supermark in die ELWA Junction. Die voorstad Sinkor is bekleed met uitstekende hotelle en restaurante en het die nuwe middestad van Monrovia geword.

Om Liberiese kos te eet, kan lekker en goedkoop wees. Liberiese maaltye soos palmbotter, kassava-blaar, aartappelgroente, rys en jollof se rys laat skaars 'n duik in u begroting (2-3 dollar met 'n alkoholiese drankie). Gedeeltes is gewoonlik enorm. 'N Ander gewilde plaaslike gereg is fufu (gegiste deeg gemaak van die kassavaplant) en sop (die algemeenste is boksop en pepersop). En vir diegene wat graag onderweg wil eet, kan vrugte en versnaperinge by straatverkopers in Monrovia koop. Grondboontjies, gebraaide weegbreekskyfies, gebraaide koringare of plantains, piesangs, mango's en ander vrugte kos L $ 5-20 (of US.10-0.30). Veral heerlik is die verskillende brode wat in die oggend vars gebak verkoop word. Sommige brode lyk soos piesangbrood, ander is meer soos mieliebrood. Almal is heerlik, hoewel ietwat olierig.

Klubbier is die belangrikste drank wat oral bedien word. Plaaslike gin is ook beskikbaar.

Water word in die meeste straathoeke verkoop. Alhoewel dit veronderstel is om gefiltreer en veilig te wees, is dit nie gewaarborg nie. Hou vas met gebottelde water om seker te wees. U kan gebottelde water by enige supermark, restaurant of by die Total -vulstasies koop.

Hotelle word gewoonlik as baie veilig beskou, aangesien die eienaars wagte in diens neem. Wees egter nie selfvoldaan nie en maak seker dat u ook in die hotelle bewus is van u veiligheid. Wees voorbereid om u hele rekening kontant (Amerikaanse dollar) te betaal.

Liberië kom pas uit 'n verwoestende oorlog, dus die leerplan is glad nie die beste nie.

Byna elke internasionale NRO is in Liberië bedrywig. Dit is heel moontlik om vrywillige (onbetaalde) werk hier te vind as u 'n rukkie wil bly. Betaalde werk is byna eksklusief deur internasionale organisasies. Die meeste van hierdie organisasies vereis dat buitelandse personeel in die buiteland gewerf word, daarom is dit onwaarskynlik dat u aangestel sal word net omdat u in Liberië is.

Liberië het 'n baie hoë werkloosheidsyfer. As u langer in die land is, probeer om plaaslike produksie en werk aan te moedig deur plaaslike goedere te koop en vir dienste te betaal.

Moenie snags rondloop nie en maak seker dat u motordeure gesluit is as u rondry. Diewe sal dikwels in 'n motor kom as hulle gestop word, en gryp wat hulle kan, so hou die glas op veral in besige dele van Monrovia (rooi lig). Verkragting en gewapende roof is algemeen en neem toe. Hotelle ens het privaat wagte en is redelik veilig.

Daar is 'n paar bendes van voormalige vegters, gewapen met kapsters, wat in armer gebiede van Monrovia (Redlight) rondloop. Daar is ook voormalige vegters in die Palm Grove -begraafplaas in Centerstraat. Moet glad nie alleen daar loop nie.

Die hoek van Randall en Carey is also considered dangerous and supposedly a hang-out for drug dealers.

Avoid any desolate places, and stay in groups.

Keep an eye on the locals, if they are carrying on as normal and you see plenty of women and children about, it is unlikely that there will be major sources of concern. If, however, people have disappeared from a usually busy location, or you find yourself surrounded only by youths, you should try to make a hasty retreat.

UNMIL has calmed the country (in general) but it is already now anticipated that when UNMIL leaves the security situation will be worse.

It is advisable to inform your embassy that you are in the country in case of evacuation.

Furthermore, learn as much about the security situation as you can. Locals are a key source of information. Be careful, however, not to believe everything you hear. Rumours spread like wildfire in Monrovia as they are the main source of news although details are often inaccurate.

Local newspapers are interesting reads. Daily Observer has the largest circulation but there are also several others. You can buy them in the street.

Female travellers Edit

Rape is on the increase so be hesitant to walk by yourself in previously unknown or remote areas. Men on the whole will treat women with respect. They may tell you how beautiful you are, that they "love you" or ask you to marry them (more for the status rather than the money), but will not grab hold of you or be in any way improper.

HIV, while still low, is on the increase. Prostitution is rampant.

Typhoid, malaria, and worms are very common. In general Liberia is a hotbed for infectious diseases so disinfectants and gels are advisable (especially as handshakes are the norm).

There are few doctors usable by international visitors so getting medical help may pose problems. There is apparently a Jordanian wing at the Kennedy hospital for private patients. MSF will also see foreigners, but only in dire cases.

Bagged water is sold on most street corners. While it is supposed to be filtered and safe, it is not guaranteed to be. Stick with bottled water to be sure. You can buy bottled water at any supermarket, restaurant, or at the Total gas stations.

Liberia experienced a terrible Ebola outbreak in 2014 and 2015 but was declared completely Ebola-free. However, there has been a single case of the disease afterwards.

Liberians are very friendly and sociable. However, they do not take kindly to being ignored and will call you "rude". Make sure that you greet as many people as possible and smile when you do so. Make friends with any guard, cleaner, etc., that you come across, introduce yourself and remember their names. Your security will also improve as the locals will warn you of security threats if they know you and know that they can talk to you.

Handshaking is the normality, usually followed by a finger snap. Shake hands with people you meet, even fruit sellers.

As Liberia is incredibly poor, you will inevitably be asked for money or help of some kind. Usually the most persistent beggars are former combatants. Giving money to the elderly or the physically disabled will not go amiss. However, with most children and others, it's best to spend a little time with them, play a game, take digital photos (loved here) and then possibly give something as a gift to your friends. Liberians are proud people and their desperate need is no reason to treat them as beggars.

School fees are expensive (up to a US$100/year) so often foreigners are asked to pay for school, but this can also be used as a ploy.

Most people in Monrovia, with the exception of internally displaced people, are relatively well-off in Liberian terms. The worst conditions are in the countryside, where help is also most needed.

Rather than saying "no" to the requests, considered rude here, say "later" or "tomorrow" or "I will see what I can do". Do not ignore people. However, be assertive when answering as they'll often pester you and call you "boss" until you give in.

It is advisable to bring some business cards. They are given out at every function.

The wars of the 1990s and 2000s are very fresh in many people's minds so it is advisable to stay away from the topic.

Liberia has made a giant leap into the digital age with the arrival of many mobile phone companies like Lonestar/MTN Cell (the nation's largest mobile company), Cellcom, Comium, Libercell formerly AWI (Atlantic Wireless Inc) and the government own Libtelco. Mobile phone usage is the leading medium of contact to the outside with some (Lonestar and Cellcom) offering GPRS/internet modem usage. So when you arrive, visiting or staying, you need a GSM mobile phone. You will need to purchase a GSM SIM card (US$1) and prepaid recharge cards (most commonly in denominations of US$1 and US$5), called "Scratch Card" locally. The only exception is Libtelco, that is done by paying monthly bills. Landlines are used only at offices. It is managed & owned by the government also, Libtelco.

The most common access to the internet is by GPRS/HSPA+ or restaurants, pubs, bars and hotels that offer free internet services to customers or for a small charge. With the installation of the undersea fiber-optic cable in November 2012 internet access is much improved. GPRS/HSPA USB adapters are commonly available from the mobile companies for US$50-60, with data plans ranging from US$1/hr or .12/MB to USD125/mo for unlimited data and up to 21MBps (1-2MBps is realistic on HSPA+).

Postal services Edit

DHL operates in Liberia. Expedited Mail Service promises 5 day delivery to the US. EMS counter is at the Ministry of Posts and Telecommunication on MacDonald Street.

The regular post office has just started to operate. The post office is at the very end of Randall Street by Waterside market. Post cards will cost L$30 to send, and will probably arrive at their destination. Packages are packed on the premises.


U.S. Embassy Monrovia

502 Benson Street
Monrovia, Liberia
Telephone:
(+231)77-677-7000
Emergency after-hours telephone: (+231)77-677-7000
Faks: (+231)77-677-7370
E -posadres: [email protected]

Destination Description

See the Department of State’s Fact Sheet on Liberia for information on U.S. - Liberia relations.

Entry, Exit and Visa Requirements

Please visit the Embassy's COVID-19 page for more information on entry/ exit requirements related to COVID-19 in Liberia.

Requirements for Entry:

 • Passport with one blank page
 • Visa obtained before arrival
 • World Health Organization (WHO) card with yellow fever vaccination

If you do not obtain a Liberian visa prior to arrival, you may be deported immediately. Visit the Embassy of Liberia website for the most current visa information.

Sums in excess of $10,000 USD must be reported at the port of entry, and no more than $7,500 USD in foreign currency banknotes can be moved out of the country at one time. Larger sums must be transferred via bank drafts or other financial instruments.

Expect strict enforcement of border controls, and occasional border crossing closings, by Liberian, Ivorian, Sierra Leonean, and Guinean authorities. Corruption has been reported at many border locations and you may be asked for money prior to crossing the border. Some travelers have found that asking for official signed receipts for the payment of any unexpected “fines” can deter requests for bribes.

The U.S. Department of State is unaware of any HIV/AIDS entry restrictions for visitors to or foreign residents of Liberia.

Safety and Security

Liberia's police force has limited resources. The Liberia National Police have a strong presence in Monrovia, but less of a presence outside of the capital city. The police can be both a source of assistance and a source of problems for visitors. Travelers may be detained by police officers soliciting bribes. You are encouraged to carry a photocopy of your passport with you at all times as proof of identity and citizenship. If detained or arrested, you should ask to contact the U.S. Embassy immediately.

You should be aware of your surroundings at all times and use caution when moving around, especially at night. Travel outside of Monrovia after dark is strongly discouraged, as roads are in poor condition and there are few public street lights. U.S. government employees are prohibited from traveling outside the capital or between counties after dark (with the exception of travel to and from Roberts International Airport).

Avoid crowds, political rallies, and street demonstrations, and maintain security awareness.

Misdaad: Crimes of opportunity, such as residential burglary or armed robbery (typically using a knife or machete) have affected U.S. citizens and are more common at night. Criminal activity has been reported in both urban and rural areas, including public beaches. The Liberia National Police have limited capacity to respond to crime events.

The local equivalent to the “911” emergency line in Liberia is also 911. However, emergency services are not provided reliably or consistently. Also, there is no landline telephone service in Liberia, and cellular phone communication is subject to occasional disruptions in service. A call to 911 in Liberia may go unanswered, and you should employ other resources to obtain emergency assistance.

Corruption: Corruption is rampant. Poorly paid government officials and private company employees may ask for “fees” for doing their job, and travelers may be inconvenienced for not paying bribes. Requesting official signed receipts for the payment of any unexpected “fines” or “fees” can sometimes deter such improper behavior.

Demonstrations occur frequently. They may take place in response to political or economic issues, on politically significant holidays, and during international events.

 • Even demonstrations intended to be peaceful can turn confrontational and possibly become violent. While infrequent, the police may use tear gas.
 • Avoid areas around protests and demonstrations.
 • Check local media for updates and traffic advisories.

Scams: Internet romance and financial scams occur in Liberia. Scams are often initiated through Internet postings/profiles or by unsolicited emails and letters. See the Department of State and the FBI pages for information on scams.

Victims of Crime: U.S. citizen victims of sexual assault should seek medical assistance as needed and contact the U.S. Embassy as soon as possible.

Report crimes to the local police in person or at 911 and contact the U.S. Embassy at + (231) 77-677-7000.

Remember that local authorities are responsible for investigating and prosecuting the crime.

 • help you find appropriate medical care
 • assist you in reporting a crime to the police
 • contact relatives or friends, with your written consent
 • explain the local criminal justice process in general terms
 • provide a list of local attorneys
 • provide our information on victim’s compensation programs in the U.S.
 • provide an emergency loan for repatriation to the United States and/or limited medical support in cases of destitution
 • help you find accommodation and arrange flights home
 • replace a stolen or lost passport

Domestic Violence: U.S. citizen victims of domestic violence may contact the Embassy for assistance.

Tourism: No formal tourism industry infrastructure is in place. Tourists are considered to be participating in activities at their own risk. Emergency response and subsequent appropriate medical treatment is not available in-country. U.S. citizens are strongly encouraged to purchase medical evacuation insurance as many medical procedures are not available in Liberia. See our webpage for more information on insurance providers for overseas coverage.

Local Laws & Special Circumstances

Strafboetes: You are subject to local laws. If you violate local laws, even unknowingly, you may be expelled, arrested, or imprisoned. Penalties for possessing, using, or trafficking in illegal drugs in Liberia are severe, and convicted offenders can expect long jail sentences and heavy fines.

Furthermore, some crimes are also prosecutable in the U.S., regardless of local law. For examples, see our website on crimes against minors abroad and the Department of Justice website.

Arrest Notification: If you are arrested or detained, ask police or prison officials to notify the U.S. Embassy immediately. See our webpage for further information.

Foto's: Photographing military installations, air and sea ports, and important government buildings is prohibited. You should not take photographs of sites or activities that may be considered sensitive, as police may confiscate the camera.

Infrastructure: Lodging, fuel, transportation, utilities, and telephone services are not consistently available, especially outside of Monrovia. Hotel rooms can be difficult to find without an advance reservation. There is no working landline telephone system in Liberia. You should rent or purchase a local cellular phone. Commercial air courier service is available.

Financial Issues: The Liberian dollar is the official currency however, the U.S. dollar is accepted as legal tender. Liberian dollars are preferred for smaller purchases, especially outside of Monrovia. Wire transfers may be limited and subject to fees if you do not have a Liberian bank account. ATMs are not widely available. Due to a cash shortage in Liberia’s banking sector, it is difficult to obtain adequate cash supplies – both Liberian and U.S. dollars – from ATMs and banks. Traveler's checks and credit cards are not regularly accepted, except at some major hotels in Monrovia. There have been some reports of financial information being compromised even at hotels where credit cards are routinely accepted always keep your credit card in sight.

Do not swim alone or after dark and do not walk on any beach after dark. Travelers should seek out and heed posted warnings and refrain from bathing at unmarked, unpatrolled beaches.

Do not swim in the Atlantic Ocean if you are unfamiliar with swimming in water where very strong rip currents occur. Riptides can occur anywhere on the coast. The Liberia Weather Service does not provide information on where and when these tides form, and there are no lifeguards posted on beaches. In some areas, the water may be contaminated with sewage.

Avoid use of alcohol or mind-altering drugs while engaging in water sports. Avoid water where sewage contamination or algae are present. Avoid any exposure (rafting, swimming, or wading) in water known to be infected with schistosomiasis (bilharzia).

Scuba dive only with personnel certified by the Professional Association of Diving Instructors (PADI) or the National Associated of Underwater Instructors (NAUI) use equipment only from PADI- or NAUI-certified dive operators. Follow established timetables for air travel after diving. The time from the end of the dive until the boarding of an aircraft is generally between 12 and 24 hours, depending on the type of dive.

Decline water transportation in vessels without personal flotation devices or life jackets.

Wear appropriate footwear when walking, wading, or swimming to avoid injury and exposure to parasites and poisonous plants and animals.

Risk from jellyfish exists, including highly venomous Portuguese man-of-war. Travelers wading, launching boats, or fishing are especially at risk. Risk from coral, stonefish, and sea urchins exists.

Sit on a towel, blanket, or piece of clothing if a chair or hammock is not available because sand may be contaminated in areas frequented by animals. Thoroughly shake out all fabrics after use.

Avoid eating amberjack, bonito, mackerel, mahi-mahi, or tuna due to risk of scombroid poisoning. Low risk of ciguatera poisoning exists in coastal areas and is presumed to have widespread distribution. Travelers should also avoid consumption of reef fish such as amberjack, barracuda, grouper, and snapper. The toxin remains even when these fish are well cooked.

Faith-Based Travelers: See our following webpages for details:

LGBTI Travelers: Consensual same-sex sexual relations are criminalized in Liberia. Voluntary sodomy is a first-degree misdemeanor with penalties ranging up to one year in prison.

See our LGBTI Travel Information page and section 6 of our Human Rights report for further details.

Travelers with Disabilities: The law in Liberia prohibits discrimination against persons with disabilities, and the law is enforced to the extent possible. Social acceptance of persons with disabilities in public is reported as comparable to the United States due to the visibility of people who are living with injuries sustained in the civil wars or from polio. Expect accessibility to be limited or nonexistent in public transportation, lodging, communication/information, and general infrastructure.

Individuals may be able to purchase second-hand equipment from street markets. Durable medical equipment stores do not exist in Liberia therefore, anyone who needs equipment or devices should bring them to Liberia. Liberia does not provide hearing aids or repair of hearing aids. Services such as sign language are very limited and only available in Monrovia. Additionally, Liberia does not have an agency that trains or staffs personal assistants for those with disabilities. Individuals needing a personal care assistant would need to hire and train the personal care assistant.

Women Travelers: Rape is a crime in Liberia punishable by up to life in prison. However, the Liberian government does not effectively enforce the law, and rape is a serious and pervasive problem. Domestic violence also remains a serious problem despite being punishable by up to six months in prison.

Female genital mutilation/cutting (FGM/C) is not specifically against the law in Liberia and is often performed during initiation into the Sande secret societies.

Gesondheid

Please visit the Embassy's COVID-19 page for more information on COVID-19 in Liberia.

Hospitals and medical facilities in Liberia are poorly equipped and are incapable of providing many services. Emergency services comparable to those in the United States or Europe are non-existent, and the blood supply is unreliable and unsafe for transfusion. For serious medical problems, you should consider traveling to the United States, Europe, or South Africa for treatment. Within Liberia, medicines are scarce, often beyond expiration dates, possibly counterfeit, and generally unavailable in most areas.

Malaria and yellow fever are prevalent throughout the country. Yellow fever immunization is required to enter Liberia and recommended for all residents. Chemoprophylaxis (anti-malarial medication) is recommended for all travelers, even for short stays.

 • Carry and use insect repellents containing either 20 percent DEET, picaridin, oil of lemon eucalyptus or IR3535.
 • Treat clothing and tents with permethrin.
 • Sleep in screened or air-conditioned rooms under insecticide-impregnated mosquito nets.
 • Emergency services are absent or are unreliable in most areas. Some medical facilities in Monrovia do have ambulances but they use these vehicles primarily for patient transport. Emergency services such as those in the United States do not exist in Liberia.
 • Ambulances are not equipped with state-of-the-art medical equipment.
 • Ambulances are not staffed with trained paramedics and often have little or no medical equipment.
 • Injured or seriously ill travelers may prefer to take a taxi or private vehicle to the nearest major hospital rather than wait for an ambulance.

We do not pay medical bills. Be aware that U.S. Medicare does not apply overseas.

Mediese versekering: Make sure your health insurance plan provides coverage overseas. Most care providers overseas only accept cash payments. See our webpage for more information on insurance providers for overseas coverage.

We strongly recommend supplemental insurance to cover medical evacuation.

If traveling with prescription medication, check with the government of Liberia to ensure the medication is legal in Liberia. Always, carry your prescription medication in original packaging with your doctor’s prescription.

The following diseases and medical hazards are prevalent:

Vaccinations: Be up-to-date on all vaccinations recommended by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention.

Further health information:

Air Quality: Visit AirNow Department of State for information on air quality at U.S. Embassies and Consulates.

The U.S. Embassy maintains a list of doctors and hospitals. We do not endorse or recommend any specific medical provider or clinic.

Travel and Transportation

Road Conditions and Safety: Expect time-consuming detours around the many bridges and roads damaged by war, neglect, or the heavy annual rains occurring between May and November. Traffic accidents are frequent and often result in injury or loss of life. Approach intersections with extreme caution. Potholes and poor road surfaces are common. Vehicles are often overloaded with people and goods, and make frequent stops without signaling. Drivers overtake on the right and left lanes. Many vehicles operate with threadbare tires, and blowouts are frequent.

Traffic Laws: Drivers in Liberia are expected to hold either a Liberian or an international driver’s license a driver’s license from your home country will not be sufficient. At the same time, traffic laws are either nonexistent or not enforced. You are required to pull off the road to make way for high-speed car convoys carrying government officials. Be aware that mob violence is not uncommon if you are involved in a traffic accident. If you are involved in an accident, unless it is physically unsafe to remain in your vehicle, it is often safest to stay in your locked car and call for assistance immediately.

Public Transportation: Public taxis are poorly maintained and usually overloaded. Taxis have been occasionally targeted for robbery. If you must travel as a passenger, it is best to ask a trusted friend to drive you in his or her personal vehicle and to travel with all doors locked and all windows rolled up. Public buses are crowded and may make you vulnerable to pick-pockets or robbers. Three-wheeled “kekes” (motorized rickshaws) are extremely dangerous and should be avoided.

For more information, please visit our Road Safety page. Visit the website of Liberia’s national tourist office and national authority responsible for road safety.


CLIMATE

The climate is tropical and humid, with little change in temperature throughout the year. The mean is 27 ° c (81 ° f), with temperatures rarely exceeding 36 ° c (97 ° f) or falling below 20 ° c (68 ° f). On the coast the heat is tempered by an almost constant breeze. Yearly rainfall is as high as 510 cm (200 in) on the coast, decreasing to about 200 cm (80 in) in areas farthest inland. There are distinct wet and dry seasons, most of the rainfall occurring between late April and mid-November. Average relative humidity in the coastal area is about 82% during the rainy season and 78% in the dry, but it may drop to 50% or lower between December and March, when the dust-laden harmattan blows from the Sahara.


Section 4. Corruption and Lack of Transparency in Government

The law provides criminal penalties for bribery, abuse of office, economic sabotage, and other corruption-related offenses committed by officials, but the government did not implement the law effectively. There were numerous reports of government corruption. Officials frequently engaged in corrupt practices with impunity.

The mandate of the Liberia Anti-Corruption Commission (LACC) is to prevent, investigate, and prosecute cases of corruption among public officials. In March, President Weah appointed the current LACC chairman, Ndubuisi Nwabudike, as chairman of the NEC, ahead of the December 8 midterm senatorial elections. Amid questions surrounding Nwabudike’s Liberian nationality, the president withdrew his nomination to the NEC, but Nwabudike remained the head at the LACC. On June 19, the LNBA) announced it had expelled the LACC chairman after establishing that he fraudulently presented himself as a Liberian to obtain membership with the LNBA.

Corruption: Following an investigation by the LACC, on June 2, a grand jury indicted Senate Secretary Nanborlor Singbeh, as well as former officials of the National Investment Commission, for defrauding two Czech investors of approximately five million dollars in a gravel production business. Singbeh was charged with economic sabotage, theft of property, forgery, and criminal conspiracy. Singbeh allegedly used his position to obtain a government investment incentive package, which he used unlawfully to import vehicles and equipment for personal gain. On June 29, court officers of Criminal Court C arrested Singbeh. The case remained pending before the court at year’s end.

In June 2019 a grand jury indicted 10 persons, including House of Representatives Edward W. Karfiah and Josiah M. Cole, following an investigation by the LACC into corruption related to construction of the Bong County Technical College. According to the press release, the individuals were accused of using fraud to embezzle approximately $2.7 million in county development funds. According to media reports, former speaker of the house Alex Tyler was listed in documents as owning 7.5 percent of the company contracted to build the college Tyler was Speaker of the House of Representatives at the time of the alleged scheme, and funds from the national budget were allocated to the project despite a lack of visible progress.


Liberia National Transport System: - History

Paynesville &mdash Preparation for the conduct of Liberia's first digital population and housing census continues to garner momentum with the deployment of geographic mappers across the country.

The role of the mappers, among others, is to demarcate enumeration areas through the creation of area maps for the Liberia 2021 National Population and Housing Census (NPHC)..

At a program marking the official send-off or deployment of GIS Mappers to the field on Wednesday in Paynesville, the Government led by Vice President Jewel Howard-Taylor, and its partners including the United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), the Embassies of Sweden and Ireland, called on the mappers to fully exercise their duties to the fullest as the success of the impending census rests on their commitment, honesty, and service to the nation.

Making remarks, VP Howard-Taylor called on every Liberian to see reason to go back home or county of origin during the census to be counted in order to boost their community's population to attract development and enforce the government's decentralization program.

"Even if there's is a need to go to your county's capital and get counted there, it will begin to shift the decentralization process as it is based on pure numbers. I want to encourage all of us as the team gets out to go home and get counted," she urged.

Also speaking, House Speaker, Dr. Bhofal Chambers stressed the importance of census as it drives development and called on the geographic mappers to be 'dutiful and meticulous' in the discharge of their duties so that everyone can be counted.

"I believe you are clothed with the spirit of effervescence and seems to be vivacious and enthusiastic young people wanting to go and count our people. Census is necessary. We want to urge all of you to be dutiful, to be meticulous in your work so that our people can be counted."

Most Accurate, Up-to-date Census

Launching the official sendoff, the Minister of Finance and Development Planning, Samuel D. Tweah, Jr. pledged the government's continued support to the process and revealed that US$1 million has been disbursed to LISGIS in this current fiscal budget. The Executive, he said, will be requesting another US$1 million for LISGIS in the next six-month budget that begins in July this year, and which will mark the transition to a calendar year budget.

Mr. Tweah noted that the Liberia 2021 National Population and Housing Census will be the first digital and most reliable census, and called for a sustained awareness through the media to ensure the entire populace is informed.

He said: "What we now know in the decade or more since we have that census, we believe that this census will be the most accurate, most up-to-date and most reliable in the history of the country taking advantage of digital advances in technology."

It has been more than 10 years since Liberia's last conducted a national population and housing census back in 2008. The government is behind its constitutionally mandated time frame to conduct what will be Liberia's second post-war census.

In July 2020, the Legislature adopted a Joint Resolution #003/2020 which set the date of the National Population and Housing Census on Monday, March 8, 2021. But the exercise was not held. Officials blamed the COVID-19 outbreak as reason behind the latest delay.

However, the LISGIS' Director General, Prof. Francis Fonanyeneh Wreh, speaking at the event expressed optimism, saying "From all indications, the conduct of Liberia's second post war census is at hand."

Prof. Wreh said as part of its main functions and responsibilities, LISGIS is about to conduct the 5th National Population and Housing Census, and the first census to use digital technology after the 1962, 1974, 1984, and the 2008 censuses.

This, he noted is being made successful with support from the Government of Liberia, UNFPA, the World Bank, Governments of Sweden and Ireland and other development partners.

"From all indications, the conduct of Liberia's second post war census is at hand. The law permits it, and the urgency demands it. The country's readiness goes back to the signing of the Census Project Document with partners in October 2019."

He also pointed out that as the Government of Liberia continues to present programs aimed at accelerating its agenda, the need for evidenced based decision making is of high consideration and the successful implementation of these programs require a reliable and regularly updated data, representing the various characteristics of the population, comparable to both regional and international development plan.

'Select Census Day'

Despite the deployment of the geographic mappers and implementations of series of activities for a successful conduct of Liberia Census 2021, a specific date for the census is yet to be announced.

Speaking at the event, the Resident Representative of UNFPA, Dr. Bannet Ndyanabangi seized the moment to call on the Legislature to issue a new proclamation since the March 8, 2021 date did not hold.

"We would count on the Speaker and the House of Representatives as well as the President Pro-Tempore and the Liberian Senate to issue a new proclamation on the new date for the conduct of the census, commonly called "census Day". Due to COVID 19, the date set in the Proclamation has elapsed and the new date is now urgently awaited," he urged.

But Speaker Chambers, in respond said the resolution should first derive from the Executive before it can be acted upon by the Legislature.

The UNFPA's boss also called on Finance and Development Planning Minister Samuel Tweah, who serves as Chairman of LISGIS' Board of Directors to rally his colleagues from all Ministries, Departments, and Agencies (MDAs) to nominate technical staff on the Census Technical and Steering Committees, and also for his leadership of the Census Commissioners Forum.

"These committees provide oversight and necessary accountability and transparency, and stakeholders' buy-in," he said.

The UNFPA has been one of the strong and reliable partner of the Government of Liberia in designing the census project to provide complete coverage of support, utilizing agencies' comparative advantage to achieve the overall goal of strengthening data systems in Liberia.

Dr. Ndyanabangi said, since the partnership, a lot has been achieved including the acquisition of state-of-the-art technology, Satellite Imagery for Liberia, Google Cloud Storage Services, Survey 123 application, Tablets, Vehicles, and human expertise are all in place.

On top of these successes, he added, is the training of 200 field mappers, supervisors, and coordinator in the use of modern digital mapping applications that are expected to be deployed nationwide today, April 2.

He congratulated them for availing themselves for the 'great and critical' task, adding "You are the privileged ones, having been selected from thousands around the country and trained with the latest technology."

He continued: "You have a national duty and task, as the success of this census rests on your commitment, dedication, honesty, and service to the nation. This is a beginning of a process that will take us through a long journey, and so we will count on you. You will go down in history for the work you will do, either bad or good. PLEASE DO YOUR BEST."


Road Security

Road travel in Liberia can be hazardous. Potholes and poor road surfaces are common, making safe driving extremely challenging. Cars, trucks, and taxis are often overloaded with people and goods and make frequent stops without signaling. Drivers overtake on the right as well as the left. Many vehicles operate with very worn tires and blowouts are frequent. Public taxis are poorly maintained. Intersections must be approached with caution. Many vehicles circulate in the country without carrying a proper registration plate.


Liberia National Transport System: - History


Inleiding
The Pepper Coast before 1822

According to the traditions of many African tribes their ancestors were persons of small size. Although no trace of their existence was ever discovered in West Africa they are well-known to the peoples of this subregion. The Sousou in what is now Guinea call them Doki , the Ouolofs in Senegal call them Kondrong while in Liberia they are called Jinna .

It is generally believed that before 1822 there were 16 different tribes living in what was called the Pepper Coast , Grain Coast or Malaguetta Coast .
One of them was (. ) more

Providence Island where the first colonists settled
Liberia Colony, showing the American colonization societies, 1839 (Mitchel)


The creation of Liberia (1822-47)

In the beginning of the 19th century, groups of free-born blacks, freed slaves and mulattoes from the United States of America emigrated to the west coast of Africa. In 1847, 25 years after the first successful colonization, they proclaimed an independent Republic, which they named Liberia. At that time they numbered about 3,000: men, women and children. meer

The American Colonization Society The American Colonization Society (ASC) was created in 1816. Its objective: the settlement of free blacks in West Africa ('Back to Africa').

 • Why back to Africa
  Niles' Weekly Register - April 12, 1817
 • ACS decision to name the colony Liberia
  Niles' Weekly Register - March 6, 1824
 • The 1824 Constitution
  The National Advocate - July 9, 1825
 • How voluntary was the 'return' to Africa?
  Niles' Weekly Register - Sept. 5, 1835

The Republic
Liberia after 1847

Liberia in 1856 as seen by Rev. Harvey Newcomb:

Click on map to zoom in on
Google map of Liberia

Religion and superstition:

History of ritutal killings in Liberia

Three presidents who made world history:Liberia and the
Verenigde Nasies


Truth and
Reconciliation
Commission

 • The Open Door Policy: An Overview
 • Lessons from foreign investments 1900 - 1980
 • President Arthur Barclay (1904-1912) The 'father' of Liberia's Open Door Policy
 • President Charles King (1920-1930) and Firestone
 • President Edwin Barclay (1930-1944) and the Open Door Policy
 • The iron ore mining sector
  • Agtergrond
  • Libereria's first iron ore mine
  • Agtergrond
  • Concessions granted 1950 - 1980

  The Open Door Policy of Liberia. An Economic History of Modern Liberia

  Volume 1 (460 pp.)
  Chapter 1: The Pepper Coast Before 1847
  Chapter 2: The origin of the Closed Door and Open Door Policies 1847 - 1947
  Chapter 3-10: Agriculture, Mining, Forestry (Firestone, Lamco etc.)
  Chapter 10-13: Analysis of impact (Fiscal contribution, transfer of technology, transport and communication)
  Chapter 13: The change from a subsistence economy into a developing economy 1900 - 1979
  Chapter 14: Conclusions and Recommendations

  Volume 2 (234 pp.)
  (Annexes, Bibliography, Footnotes, Index)

  Under construction
  Foreign investments after 2000

  Oil & Gaz
  Mynbou
  Agriculture & Forestry

  International Relations
  Liberia and the Netherlands:

  Timber baron Guus Kouwenhoven, 'The Godfather of Liberia'

  In 2000, the United Nations accused a Dutchman, Guus Kouwenhoven, of illegal arms trading and war crimes in Liberia during the country's civil war.

  He was arrested in the Netherlands in 2005, convicted (2006), acquitted, released from jail (2008), acquittal overturned, but he was not re-arrested (2010).

  Early 2017 his trial re-opened and on April 21 (2017), the Appeal Court found him guilty and sentenced him to 19 years in prison.

  Guus Kouwenhoven, then 75 years old, did not attend his trial and fled to South Africa where Interpol South Africa arrested him on December 8, 2017. The Dutch asked for his extradition.

  On December 19, 2017 Magistrate Vusi Mhlanga of the Cape Town Magistrate s Court granted Kouwenhoven release on bail. The convicted war criminal hired South Africa's best and most expensive lawyers who were successful in obtaining postponements of a final decision on the Dutch extradition request. The procedures dragged on for years .

  On February 21, 2020, Cape Town magistrate Ingrid Arntsen decided that Kouwenhoven could not be extradited to the Netherlands. (. )
  Arntsen said the Extradition Act made it clear that people could be extradited only in relation to offences alleged to have been committed within the territorial jurisdiction of the state requesting extradition. Because Kouwenhoven had committed the crimes in Liberia he could not be extradited to the Netherlands.

  However, a procedure challenging the decision of the Department of Home Affairs (DHA) to grant a visitor's visa to Kouwenhoven - started by the Southern African Litigation Centre (SALC) in 2019 - proved successful. In an unexpected move, on November 5, 2020 DHA declared Kouwenhoven an 'undesirable person and cancelled his visitor s visa. Kouwenhoven has ten (10) days to appeal the DHA decision.

  What will happen next? Will Kouwenhoven be forced to swap his his luxurious Cape Town mansion to a hide-out in neighbouring Congo-Brazzaville?

  After leaving Liberia in 2003, Kouwenhoven went to Congo-Brazzaville (in violation of a UN travel ban). He invested part of the Liberia profits in local logging and construction enterprises - a clear example of money laundering - and building and maintaining good relations with the country's political elite including President Dennis Sassou Nguesso.

  M ore


  Chad National Air Transport System

  number of registered air carriers: 1 (2015)
  inventory of registered aircraft operated by air carriers: 1 (2015)
  annual passenger traffic on registered air carriers: 28,332 (2015)
  annual freight traffic on registered air carriers: mt-km (2015)

  Airports -total: 9 (2017)
  over 3,047 m: 2 (2017)
  2,438 to 3,047 m: 4 (2017)
  1,524 to 2,437 m: 2 (2017)
  under 914 m: 1 (2017)
  Airports - with unpaved runways: This entry gives the total number of airports with unpaved runways (grass, dirt, sand, or gravel surfaces) by length. For airports with more than one runway, only the longest runway is included according to the following five groups - (1) over 3,047 m (over 10,000 ft), (2) 2,438 to 3,047 m (8,000 to 10,000 ft), (3) 1,524 to 2,437 m (5,000 to 8,000 ft), (4) 914 to 1,523 m (3,000 to 5,000 ft), and (5) under 914 m (under 3,000 ft). Only airports with usable runways are included in this listin . . . more Airports - with unpaved runways field listing
  total: 50 (2013)
  over 3,047 m: 1 (2013)
  2,438 to 3,047 m: 2 (2013)
  1,524 to 2,437 m: 14 (2013)
  914 to 1,523 m: 22 (2013)
  under 914 m: 11 (2013)
  Pipelines:

  582 km oil (2013)
  Roadways:
  total: 40,000 km (2018)
  note: consists of 25,000 km of national and regional roads and 15,000 km of local roads 206 km of urban roads are paved
  Waterways: (Chari and Legone Rivers are navigable only in wet season) (2012)


  Kyk die video: Liberias National Adaptation Plan - Full Documentary