Artikel III, afdeling 2

Artikel III, afdeling 2

Die geregtelike bevoegdheid geld vir alle sake, in reg en billikheid, wat voortspruit uit hierdie Grondwet, die wette van die Verenigde State en verdragte wat onder hulle gesag aangegaan word of wat gemaak sal word; - vir alle sake wat ambassadeurs, ander ministers en konsuls raak; - vir alle gevalle van admiraliteit en maritieme jurisdiksie; - aan geskille waarby die Verenigde State 'n party sal wees; - tot geskille tussen twee of meer state; - tussen 'n staat en burgers van 'n ander staat; - tussen burgers van verskillende state; - tussen burgers van dieselfde staat wat grond eis onder toelaes van verskillende state, en tussen 'n staat, of die burgers daarvan, en vreemde state, burgers of onderdane. staat 'n party is, het die Hooggeregshof oorspronklike jurisdiksie. In al die ander gevalle wat hierbo genoem is, het die Hooggeregshof appèlbevoegdheid, sowel as wetlik en feitlik, met uitsonderings, en ingevolge die regulasies wat die Kongres sal maak. Die verhoor van alle misdade, behalwe in gevalle van beskuldiging, sal deur die jurie wees; en sodanige verhoor sal gehou word in die staat waar die genoemde misdade gepleeg is; maar as dit nie in enige staat gepleeg word nie, vind die verhoor plaas op die plek of plekke wat die kongres volgens wet mag bepaal het.